O nama

Osnivačka skupština IAFAA

Ko čini IAFAA?

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora

O Udruženju

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora – IAFAA je nezavisno, nevladino, neprofitno, nestranačko, stručno udruženje, osnovanо kao pravno lice na neodređeno vreme.

Mi smo vodeća organizacija forenzičkih revizora i računovođa sa članstvom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Severne Makedonije i svojim članovima pomažemo da budu ispred ostalih redovnim edukativnim aktivnostima, publikacijama, stručnom literaturom i podelom iskustva iz prakse.

IAFAA je udruženje osnovano sa sledećim ciljevima:

  • podizanje svesti o postojanju prevara u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru, kao i u široj javnosti;
  • borba protiv prevara i korupcije u svim sektorima, pranja novca i finansiranja terorizma;
  • sticanje i širenje znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije radi borbe sa prevarama i korupcijom, kao i znanja iz svih područja revizije, kontrolinga, finansijskog upravljanja i kontrole radi unapređenja korporativnog upravljanja.

Lica izabrana na funkcije

Predsednik: Gordana Matović
Potpredsednik:
Prof. Dr. Božo Vukoja
Sekretar:
Nikola Korbar

Članovi Upravnog odbora:

Gordana Matović
MSC/Dipl. Forenzički računovođa
Predsednik
Prof. dr Božo Vukoja
Potpredsednik
Boško Nilević
Msc, Ovlašćeni revizor

Članovi Nadzornog odbora:

Prof. Dr. Slavko Vukša
Predsednik Nadzornog odbora
Prof. dr Branka Vukoja

Članovi Suda časti:

Igor Pavićević
MSc, Ovlašćeni revizor,
Predsednik Suda Časti

Po statutu, Sud časti radi po IFAC 2018 – ​Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe
(pogledajte ispod).

Dokumenta

Osnivačka skupština Međunarodnog Udruženja forenzičkih računovođa i revizora je održana 29.11.2019. u Beogradu, kada je usvojen Statut udruženja i izabrani su Upravni i Nadzorni odbor, kao i Sud časti.


Statut IAFAA,
decembar 2019.

Zapisnik sa Osnivačke skupštine IAFAA,
novembar 2019.

Registri

(Ovaj odeljak biće dodat kasnije.)

Kontinuirana edukacija

(Ovaj odeljak biće dodat kasnije.)

Etički kodeks

Po statutu, Sud časti radi po IFAC 2018 – ​Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe.

Česta pitanja

(Ovaj odeljak biće dodat kasnije.)

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com