Biblioteka

Čovek se uči dok je živ.
Otkrijte nova saznanja i veštine u našoj Biblioteci.


Metode forenzičke revizije kao najpouzdanijeg alata za otkrivanje prevara u financijskim izvještajima u BiH
dr Branka Vukoja, Antonio Vukoja

Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija u funkciji efikasnijeg korporativnog upravljanja
dr Vedrana Vuković Perduv, Prof. dr Zoran Babić

Sajber kriminal – Globalni međunarodni izazov. Da li je konvencija o visokotehnološkom kriminalu adekvatan instrument u borbi?
Katarina Jonev

Attacking IT Defense Devices: Walkthroughs on Hacking Devices
Darko Mihajlovski

Primjena domaćih i međunarodnih iskustava u forenzičkoj reviziji i razvoj ove struke u BiH
Prof. dr Božo Vukoja

Forenzika stečaja
Prof. dr Zoran Todorović

Rizik od prevare
Martin Samociuk, Najdžel Ijer, Helene Dudi

Primena stvarnog kreativnog računovodstva u oblasti novčanih tokova na primeru srpskih preduzeća
Kristina Spasić, Milenko Tanović

Theoretical defining of forensic accounting and forensic audit as new disciplines in the modern world
Snežana Mojsoska, Nikola Dujovski

Motivi menadžera u Bosni i Hercegovini za sačinjavanjem lažnih finansijskih izveštaja
dr Ševala Isaković-Kaplan

Uloga strategijskih analiza u prenvenciji pranja novca
Marijana Jurčec Crljen

Uloge forenzične revizije u spriječavanju i otkrivanju manipulacija u financijskim izviješćima
Maja Letica, Mirela Mabić, Suada Ćosović

Correspondence interrelations between banks and systems for information discovery in databases created for them
Elena Stavrova, Nedialko Valkanov

Zbornik radova – IKT Bezbednost 2015
ICT Security 2015

Mesto i uloga menadžera u identifikaciji i suzbijanju korupcije u oblasti privrede
Nenad Veljović

Smart technologies for e-surveillance in fight against fraud and crime
Dusan Soltes

Unapređenje sigurnosti mobilnog bankarstva i sprečavanja prevara
Slavoljub Milovanović

Metode i tehnike za sastavljanje i alati za otkrivanje obmanjujućih finansijskih izveštaja
dr Jelena Slović

Interna revizija u centralnim bankama
Darko Dolinar

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com